ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ζητήστε μας προσφορά για περιπτώσεις σύνταξης μεγάλου αριθμού φακέλων

Text Resize

-A +A

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ: Πότε δεν αναζητούνται ανεξόφλητες εισφορές από αυθαίρετα

Ημερομηνία: 
Παρασκευη 25 Ιουλιου 2014

Η διαδικασία για τον τρόπο είσπραξης των ανεξόφλητων ποσών που προκύπτουν από αυθαίρετα, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί εισφορές υπέρ αγνώστων, ορίζεται σε γενικό έγγραφο του ΙΚΑ. Σε πρώτη φάση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το ειδικό βιβλίο για τα αυθαίρετα, χωρίς όμως να αποστέλλονται καταστάσεις διαγραφής οφειλών για το υπόλοιπο ποσό οφειλής (προσαυξήσεις και αυτοτελή πρόστιμα ) στις ταμειακές υπηρεσίες.

 

Το ίδιο ισχύει ακόμη και όταν υπάρχει οριστική εξόφληση ( οριστική υποβολή και εξόφληση του ειδικού προστίμου της πολεοδομίας). Στις περιπτώσεις που κατατίθενται στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου έχει υπαχθεί στη ρύθμιση με την οποία τακτοποιείται η αυθαιρεσία και έχει εξοφλήσει το ειδικό πρόστιμο, σε δόσεις, τότε το όποιο ανεξόφλητο ποσό υπάρχει στο ΙΚΑ, διαγράφεται με απόφαση του διευθυντή του κάθε υποκαταστήματος. Για την διαδικασία αυτή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος, εκτός από την υποβολή της σχετικής αίτησης, να καταθέσει επίσης: - Στοιχεία υπαγωγής στους προαναφερόμενους νόμους. - Να έχουν τεθεί σε αναστολή βεβαιωμένες και ανεξόφλητες εισφορές υπέρ αγνώστων . - Να έχει συνταχθεί έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές αφορούν το ίδιο και αυτό έργο. - Να υπάρχουν στοιχεία οριστικής εξόφλησης του ειδικού προστίμου της πολεοδομίας. - Να εκδοθεί απόφαση Διευθυντή για διαγραφή ανεξόφλητων ποσών με χρήση του σχεδίου απόφασης που επισυνάπτεται . Επισημαίνεται επίσης ότι με την προσκόμιση της άδειας νομιμοποίησης η την αποστολή αυτής από την πολεοδομία, η κάθε μια υπόθεση θα παραμείνει σε εκκρεμότητα. Όπως επισημαίνει το ΙΚΑ δεν προχωράει σε διαγραφή εισφορών που είχαν καταλογιστεί και έχουν εξοφληθεί ούτε σε επιστροφή εισφορών σε εργοδότη από την αιτία αυτή. Τονίζεται στο ίδιο έγγραφο ότι, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται υπερβάσεις οικοδομικών αδειών οι οποίες τακτοποιούνται με το νέο νόμο , τα κατ' ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση την άδεια οικοδομής εξακολουθούν να απαιτούνται.