ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ζητήστε μας προσφορά για περιπτώσεις σύνταξης μεγάλου αριθμού φακέλων

Text Resize

-A +A

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Σήμερα 8 Αυγούστου 2013 δημοσιεύθηκε ο ν.4178/2013 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο νόμο Ν.4014/2011. Ο νόμος Ν.4014/2011 είχε κριθεί ως αντισυνταγματικός και για το λόγο αυτό ο νέος νόμος διαφέρει από το παλιό στα παρακάτω σημεία:

1) Σε αυτό το νέο νόμο υπάρχει η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, σε αντίθεση με το ν.4014/2011 όπου γινόταν τακτοποίηση για 30 χρόνια.
Σε οριστική νομιμοποίηση εντάσσονται:
  α)κτίρια κατοικίας που είναι κτισμένα προ του 1975,
  β) κτίσματα προ του 1983
  γ) μικροπαραβάσεις (BBQ, πέργκολα κ.ά),
  δ) κτίσματα με υπέρβαση δόμησης έως 40%.
Αντιθέτως στα κτίσματα με υπέρβαση δόμησης άνω του 40% αναστέλλεται η κατεδάφιση για 30 χρόνια, και κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να εξαιρεθούν και οριστικά από την κατεδάφιση.

2) Απαγορεύεται να ενταχθούν στο νόμο κατηγορίες αυθαιρέτων, όπως δασικές εκτάσεις, αιγιαλό και παραλία, ρέματα, καθώς και περιοχές όπου απαγορευόταν η εν λόγω χρήση γης του αυθαιρέτου. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει τακτοποίηση ακόμη και των εν λόγω αυθαιρέτων.

3) Γενικά ο υπολογισμός του προστίμου του αυθαιρέτου έχει στηριχθεί στο ν.4014/2011.
Ωστόσο υπάρχει μείωση προστίμου για:
  α) κτίσματα αποκλειστικής χρήσης κατοικίας προ του 1975, όπου το πρόστιμο είναι 500€ ανεξαρτήτως εμβαδού του κτίσματος.
  β) μικροπαραβάσεις ανεξαρτήτου πλήθους τους όπου πληρώνουν 500€.

4) Στο ν.4178/2013 έχουν αυξηθεί οι κατηγορίες που δικαιούνται μειώσεις από 85% έως 30% του συνολικού προστίμου και είναι:
  α) άτομα με αναπηρία > 80%,
  β) άτομα με αναπηρία με αναπηρία > 67% με συγκεκριμένο όριο εισοδήματος,
  γ) Μακροχρόνια άνεργοι ,
  δ) Μονογονοϊκές οικογένειες,
  ε) Πολύτεκνοι,
  στ) Τρίτεκνοι με συγκεκριμένο όριο εισοδήματος,
  ζ) Παλλινοστούντες και ομογενείς.

5) Στο νέο νομο επιτυγχάνεται μεγαλύτερος αριθμός δόσεων, όπου από 48 γίνονται 102 δόσεις αλλά εφόσον ενταχθεί σε αυτόν μέχρι και 6 μήνες από την έναρξή του, (δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014). Αντίστοιχα οι δόσεις διαμορφώνονται σε 84 εφόσον ενταχθεί στο δεύτερο εξάμηνο και 60 δόσεις μέχρι το τρίτο εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δόση δε μπορεί να είναι μικρότερη των 50€. Δε διαφοροποιείται η έκπτωση του 20% της εφάπαξ καταβολής όποτε και να γίνει η υποβολή.

6) Υπάρχει η δυνατότητα της ενεργειακής ή στατικής αναβάθμισης του κτίσματος με συμψηφισμό μέχρι το 50% του προστίμου με το κόστος που θα καταβάλλουν για την αναβάθμιση, και εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν γίνει μετέπειτα από τις 8/8/2013 και για κτίρια προ του 2003.

7) Για αλλαγή χρήση γης εντός του νόμιμου περιγράμματος υπάρχει μείωση προστίμου.

8) Καθώς ο ν.4014/2011 έχει κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, είναι υποχρεωτικό όλες οι δηλώσεις για τα αυθαίρετα αυτού του νόμου  να ενταχθούν στο νέο νόμο 4178/2013.

 

 

Ο μηχανικός συμπληρώνει τα στοιχεία του φακέλου που θα καταθέσει ηλεκτρονικά στο σύστημα του υπουργείου που λειτουργεί και διαχειρίζεται το ΤΕΕ. Η δήλωση πρέπει να κάνει μια γενική περιγραφή του ακινήτου (διεύθυνση, δήμος που ανήκει, γεωγραφικές συντεταγμένες, στοιχεία ιδιοκτητών, καταγραφή της παράβασης). Στη συνέχεια η αίτηση υποβάλλεται στο σύστημα αναφέροντας τον τρόπο πληρωμής του ενιαίου προστίμου. Το αίτημα θεωρείται δήλωση πρόθεσης στο νόμο και ελέγχεται ως προς την αλήθεια των στοιχείων. Κατόπιν το σύστημα εκδίδει τους κωδικούς πληρωμής που είναι απαραίτητοι για την πληρωμή παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης. Η πληρωμή τους διαπιστώνεται αυτόματα με τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών αρχείων από τις συμβεβλημένες τράπεζες. Τότε η δήλωση αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καθώς και κωδικούς πληρωμής που είναι απαραίτητοι για να καταβληθεί στην πορεία το ειδικό πρόστιμο. Ως ημερομηνία υπαγωγής θεωρείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την πληρωμή του παραβόλου ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών. Η διαδικασία μπορεί να περαιωθεί πριν την υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού ότι διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά που μπορεί να καταθέσει μέσα στην προγραμματισμένη προθεσμία. Η ειδική βεβαίωση του μηχανικού ότι το ακίνητο είναι καθαρό από πολεοδομικές παραβάσεις μπορεί να εκδοθεί όπως προβλεπόταν και στον προηγούμενο νόμο με την καταβολή του 30% του ειδικού προστίμου. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια που συνοδεύουν δικαιοπραξίες επί ακινήτων πρέπει να επικυρώνονται από συμβολαιογράφο προκειμένου να προσαρτηθούν σε μεταγενέστερες πράξεις.

 

Στη νέα ρύθμιση μπορούν ενταχθούν συνολικά οι εξής κατηγορίες:

-Τα προ της 9/6/1975 και εφόσον αφορούν κατοικία, τα οποία εξαιρούνται μόνιμα από την κατεδάφιση με 500 ευρώ.

-Τα κτίσματα πριν από την 1η/1/1983, τα οποία εκτός από το παράβολο θα πρέπει να πληρώσουν και το 15% του υπολογιζόμενου προστίμου, έχοντας έκπτωση 85%.

-Τα αυθαίρετα μετά την 1η/1/1983 και μέχρι τον Ιούλιο του 2011 που εκτός από το παράβολο θα πληρώνουν το υπολογιζόμενο πρόστιμο και θα εντάσσονται ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης στις κατηγορίες των μικρών, μεσαίων ή μεγάλων παραβάσεων. Τα αυθαίρετα με ημερομηνία κατασκευής από 1ης/1/1983 έως 31/12/2003 θα χρεώνονται το 80% του υπολογιζόμενου προστίμου, δηλαδή θα έχουν μία έκπτωση της τάξης του 20%. Τα αυθαίρετα με ημερομηνία κατασκευής από 1ης/1/2004 έως 28/07/2011 θα χρεώνονται το 100% του υπολογιζόμενου προστίμου.